• Božidara Petranovića 1, Zadar
 • Telefon: +385 (0)23/551-175
 • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

Prvi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Selinunteu na Siciliji - ožujak 2022.

Prvi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Selinunteu na Siciliji - ožujak 2022.

U Selinunteu na Sicilije, 30. ožujka 2022. održan je prvi transnacionalni sastanak projekta „U-Mar – Unapređenje podvodne arheologije kao inovativnog alata za razvoj održivog i kreativnog turizma.

Opći cilj projekta U-Mar je razvoj znanja i unapređenje baštine vezane uz podvodnu arheologiju kroz sljedeće specifične ciljeve:

 1. Osposobljavanje stručnih osoba s posebnim vještinama u podvodnoj arheologiji, kako je vrednovati i kako upravljati tim kulturnim lokalitetima.
 2. Razvoj održivog i ekološki prihvatljivog turizma oko podvodne arheologije, poboljšanje turističko-kulturne ponude i proširenje referentnih ciljeva korisnika.
 3. Dati smjernice organizacijama koje žele razviti strategije za poboljšanje podvodne arheološke baštine s različitim mogućnostima primjene ovisno o kontekstu i s posebnim naglaskom na izradu podvodnih arheoloških planova, njihovu specifičnu baštinu i potrebne stručne vještine.
 4. Povećati znanje o podvodnoj arheološkoj baštini i važnosti njenog očuvanja i unapređenja, ne samo od strane turista, već prije svega od strane mladih ljudi i lokalnih zajednica koje žive na tim područjima.

Projekt je usmjeren na tri projektna rezultata:

 1. izraditi novi model inovativnog tečaja o podvodnoj arheologiji za kulturne stručnjake i studente arheologije (u realizaciji MCPA Zadar)
 2. uspostaviti platformu za e-učenje (u realizaciji CEI-MAR Cadiz),
 3. pokretanje interpretacijskih centara o podvodnoj arheologiji u partnerskim zemljama (u realizaciji Feničanske rute). Koncept projekta je angažiranje i obuka stručnjaka podvodne arheologije, postizanje kvalitetnog prijenosa znanja između partnerskih institucija te razvoj ekološki osviještenog turizma povezanog s podvodnom kulturnom baštinom.

Uz vodećeg projektnog partnera, Feničanske rute, ostalih šest projektnih partnera su:

 • Sopraintendenza del Mare della Regione Siciliana – Sicilijanska Regija (Italija)
 • Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (Hrvatska)
 • CEI·MAR – Campus de Excelencia Internacional del Mar (Španjolska)
 • Pafos Regional Board of Tourism (Cyprus)
 • ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal (Madeira - Portugal)
 • Argo – Progettare l’Europa (Italija)

Tijekom sastanka Feničanska ruta i ARGO predstavili su cjelokupni pregled projekta i njegovih rezultata te su otvorili raspravu o dostizanju projektnog rezultata 1 – novog i inovativnog tečaja o podvodnim arheološkim lokalitetima za kulturne djelatnike, s MCPA Zadar kao vodećim partnerom ove projektne faze.

Predstavnici MCPA Zadar Mladen Pešić i Maja Kaleb predstavili su tečajeve MCPA Zadar koji pokrivaju podvodnu arheologiju te očuvanje i restauraciju arheoloških artefakata pronađenih u podmorju. Nakon utvrđivanja početnih ciljeva i rokova za početak izrade 1. projektnog rezultata, partneri su raspravljali o ostvarivanju predstojećeg transnacionalnog trening za trenere, koji će se održati u Selinunteu.

Projekt će trajati 24 mjeseca, do 9. siječnja 2024. godine, u kojem se može računati na angažman partnera velike vrijednosti.

Detaljne informacije o projektu U-Mar dostupne su na internetskoj stranici udruge feničanske rute.

Projekt, koji vodi Feničanska ruta – Kulturna ruta Vijeća Europe, financiran je sredstvima Erasmus+.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt