• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

Drugi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Zadru, Hrvatska - rujan 2022.

Drugi transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Zadru, Hrvatska - rujan 2022.

U petak 23. rujna u Zadru, u sjedištu MCPA Zadar i partnera projekta, održan je 2. transnacionalni sastanak „U-Mar – unapređenje podvodne arheologije kao inovativnog alata za razvoj održivog kreativnog turizma.“

Stručnjaci su raspravljali o tekućim aktivnostima, posebno o stvaranju inovativnog tečaja za usavršavanje i komunikaciju podvodnih arheoloških lokaliteta te o stvaranju platforme za e-učenje s ciljem širenja rezultata obuke i projekta.

Predstavnik MCPA Zadar Ivan Vidulić predstavio je nacrt nastavnog plana na sastanku. Nacrt nastavnog plana plod je višemjesečnog prikupljanja, obrade i interpretacije doprinosa, pri čemu je svaka od nastavnih jedinica predstavljena kao skup činjenica i teorijskih znanja te kao primjer najboljih praksi u promicanju kulturne baštine u zemljama projektnih partnera. Nakon kruga diskusija i komentara o daljnjim koracima odlučeno je da će se, nakon ubacivanja uvaženih modifikacija, do kraja godine podnijeti završeni model tečaja o podvodnim arheološkim lokalitetima za kulturne operatere, a potom će biti predstavljen na sljedećem transnacionalnom projektnom sastanku.

Sljedeći sastanak transnacionalnog projekta zakazan je za siječanj 2023. u Cadizu u Španjolskoj.

Projekt U-Mar usmjeren je na razvoj znanja i uvažavanje kulturne baštine kroz podvodnu arheologiju te promociju i jačanje kulturne i turističke ponude, koja može rasti u nadolazećim godinama s obzirom na aktualnu relevantnost teme i interes za ovo područje. Ovaj projekt potiče stvaranje međunarodnih strateških partnerstava u područjima za koja postoji zajednički interes – razvoj podvodne arheologije – a time i intenziviranje zajedničke aktivnosti na transnacionalnoj razini.

Detaljnije informacije o projektu U-Mar dostupne su na internetskoj stranici udruge Feničanske rute.

Projekt koji vodi Feničanska ruta – Kulturna ruta Vijeća Europe, financiran je iz Erasmus+ programa Europske unije.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt