• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

Nacionalna obuka na terenu, Hrvatska - ožujak 2023

Nacionalna obuka na terenu, Hrvatska - ožujak 2023

U ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine ICUA Zadar tim organizirao je pripremni sastanak u vezi suradnje na U-Mar projektu u sklopu ERASMUS+ programa. Sastanak je održan u učionici Centra, a na njemu su sudjelovali predstavnici lokalnih tijela i agencija (Grad Zadar, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Zadarske županije, Ustanova za razvoj kompetencija, inovativnosti i specijalizacije INOVAcija, Javna ustanova ZADRA NOVA - Agencija za razvoj Zadarske županije, Turistička zajednica grada Nina i dr.).

Cilj sastanka bio je predstaviti međunarodno strateško partnerstvo u sklopu projekta U-Mar (valorizacija kulturne baštine kroz podvodnu arheologiju), pružiti korisne informacije i rezultate projekta lokalnim donositeljima odluka te razmijeniti mišljenja.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt