• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

Treći transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Cadizu, Španjolska - siječanj 2023.

Treći transnacionalni sastanak projekta U-Mar u Cadizu, Španjolska - siječanj 2023.

U srijedu 25. siječnja u Cadizu u Španjolskoj održan je treći transnacionalni sastanak projekta „U-Mar – Unapređenje podvodne arheologije kao inovativnog alata za razvoj održivog i kreativnog turizma“, u sjedištu projektnog partnera „CEI-MAR – International Campus of Excellence of the Sea“.

Na sastanku je detaljno predstavljen rad na realizaciji i upotpunjavanju ostvarenja Projektnog rezultata 1 – Inovativni tečaj o unapređenju i komunikaciji o podvodnoj arheološkoj baštini, te je predstavljen konačni rezultat od strane predstavnika MCPA Zadar, Maje Kaleb i Ivana Vidulića. Nadalje, partneri su raspravljali i definirali zajedničku strukturu koju treba slijediti prilikom nacionalne obuke, koji će se provesti u svakoj zemlji prije ljeta 2023., kako bi se testirao tečaj. Osim toga, predstavljena su najnovija dostignuća platforme za e-učenje (Projektni rezultat 2) te je razmotren zajednički pristup za stvaranje interpretacijskih/edukacijskih centara (Projektni rezultat 3.) Na kraju sastanka, snimljeni su videozapisi planirani za ostvarivanje Projektnog rezultata 1, koji će se kasnije implementirati u platformu za e-učenje. Sljedeći transnacionalni sastanak zakazan je sredinom lipnja u Pafosu na Cipru.

Kako je ovim sastankom završena prva faza projekta, palica je proslijeđena našim partnerima u institut CEI-Mar kao vodećem partneru u ostvarivanju projektnog rezultata 2- razvoj online platforme za digitalni prijenos znanja o tečaju budućim korisnicima. Nakon završetka 2. projektnog rezultata, vodeću ulogu preuzima Feničanska ruta u ostvarivanju 3. projektnog rezultata 3 – Implementacija interpretativnih edukativnih centara o podvodnoj arheologiji. Završetak projekta je u siječnju do 2024.

Detaljne informacije o projektu U-Mar dostupne su na internetskoj stranici udruge Feničanske rute.

Projekt koji vodi Feničanska ruta – Kulturna ruta Vijeća Europe, financiran je iz Erasmus+ programa Europske unije.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt