• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

Projekt U-Mar: Nacionalna obuka na terenu, Italija i Portugal – lipanj / srpanj 2023.

Projekt U-Mar: Nacionalna obuka na terenu, Italija i Portugal – lipanj / srpanj 2023.

Nacionalna obuka na terenu, predviđena u okviru projekta U-MAR, koji je sufinanciran putem programa Erasmus+ Europske unije, održana je 23. lipnja na otoku Madeira (Portugal) i 11. srpnja na otoku Marettimo (Egadi otoci, Sicilija – Italija).

Događaj na Siciliji organizirala je Kulturna ruta Feničana - Kulturna ruta Vijeća Europe u suradnji s Upravom za more Sicilijske regije. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih tijela (Općina Favignana) i kulturnih udruga, ali i ronilački centri te članovi Sicilijanskih arheoloških grupa Italije.

Događaj na Madeiri organizirala je Komora trgovine i industrije Madeira ACIF. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti, dionici kulturnog i turističkog sektora te ronilački centri.

Cilj sastanaka bio je predstaviti međunarodno strateško partnerstvo unutar projekta U-Mar (unaprjeđenje kulturne baštine, posebno podvodne baštine), pružiti korisne informacije i rezultate lokalnim donositeljima odluka, predstaviti inovativni tečaj obuke i razmijeniti mišljenja.

Pitanje zaštite, valorizacije i promocije podvodne baštine izuzetno je važno za ova područja. Naime, podsjećamo da je primjerice u vodama oko otoka Marettimo 2021. godine inauguriran 25. podvodni arheološki itinerar u Siciliji, koji je dio Podvodnog arheološkog parka Egadi otoka.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt