• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

O projektu

Jedna od važnih zadaća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar) - UNESCO-ovog centra 2. kategorije je razvijanje međunarodne i regionalne kulturne suradnje, suradnje sa srodnim centrima i istraživačkim institutima u cilju unapređenja svog profesionalnog rada.

Program Erasmus+

Europska komisija prihvatila je financiranje projekta strateškog partnerstva pod nazivom „U-Mar - Unapređenje podvodne arheologije kao inovativnog alata za razvoj održivog i kreativnog turizma“, u okviru programa Erasmus+ (KA220-VET, ključna aktivnost 2: suradnja organizacija i institucija). Nositelj dvogodišnjeg U-Mar projekta je međunarodna udruga Feničanska ruta iz Italije (La Rotta dei Fenici). Početkom 2022. godine MCPA Zadar potpisao je kao partnerska institucija Ugovor o suradnji s udrugom La Rotta dei Fenici. Ukupno sedam europskih partnera sudjeluje u U-Mar projektnim aktivnostima: institucije iz Španjolske (CEI.Mar - Campus de Excelencia Internacional del Mar, Cádiz), Italije (ARGO, Emilia-Romagna; Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, Palermo), Cipra (Pafos Tourism Board) te Portugala (Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira). Ideja projekta je uključivanje i osposobljavanje stručnih osoba u području podvodne arheologije i kvalitetan prijenos znanja i vještina u okviru interdisciplinarne suradnje, kao i razvoj ekološki osviještenog turizma povezanog uz podvodnu kulturnu baštinu.

Tijekom 2022. godine MCPA Zadar bio je nositelj prve projektne faze u cilju kreiranja novog inovativnog tečaja o podvodnoj arheologiji. Budući polaznici tečaja učit će o važnosti podvodne arheologije i interpretaciji podvodnih arheoloških nalazišta na odgovaran i održiv način kroz primjere iz zemalja projektnih partnera. Svrha tečaja je približiti podvodnu kulturnu baštinu djelatnicima u kulturi, turističkim operaterima i studentima arheologije koja može postati vrijedan alat u kulturnom turizmu, dio turističke promidžbe destinacije ili regije te osvijestiti i povezati kulturni identitet kako zainteresiranim stranim turistima, tako i lokalnom stanovništvu.

U 2022. godine djelatnici MCPA Zadar - Maja Kaleb, Roko Surić i vanjski suradnik arheolog Ivan Vidulić - sudjelovali su na sastancima u mjestu Marinella di Selinunte na Siciliji u Italiji. Centar je bio domaćin drugog transnacionalnog U-Mar sastanka održanog u rujnu 2022. g. kad je predstavljen i konačni nacrt podvodnog tečaja. U siječnju 2023. g. održan je sastanak u Cadizu u Španjolskoj, a do završetka projekta planirani su sastanci na Cipru i na otoku Madeira (Portugal). Vodeći partner La Rotta dei Fenici nositelj je završne projektne faze i projektnog rezultata, a radi se o uspostavljanju interpretacijskih centara o podvodnoj arheologiji u partnerskim zemljama.

U budućnosti plan MCPA Zadar je dodatno istražiti mogućnosti financiranja projekata putem EU fondova namijenjenih kulturnoj baštini, inovacijskim sustavima i mobilnosti te izgraditi mrežu relevantnih ustanova.

Detaljnije informacije o U-Mar projektu dostupne su na mrežnim stranicama Feničanske rute – www.fenici.net

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt