• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

Rezultati projekta

Projektni Rezultat 1 (PR1) – Novi inovativni tečaj o podvodnim arheološkim nalazištima za djelatnike u kulturi

Vodeća organizacija: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

U cilju stjecanja novih znanja o podvodnoj kulturnoj baštini te razvoju turizma povezanog s podvodnom arheologijom, u postupku je izrada koncepta novog tečaja. Tečajem se promiče podvodna kulturna baština, a namijenjen je zadovoljavanju kulturnih i turističkih potreba. Postojeći tečajevi vezani uz ovu temu usmjereni su uglavnom na kulturno-povijesni aspekt lokaliteta, dok se u manjoj mjeri bave promidžbom podvodnog kulturnog turizma. Također, postojeći tečajevi ne uključuju suradnju s kulturnim i komercijalnim akterima. Stoga su ciljane skupine kojima je U-Mar tečaj osposobljavanja namijenjen djelatnici u kulturi i turizmu, te studenti arheologije i studenti iz područja koji su povezani uz podvodnu kulturnu baštinu i turizam. Tečaj se sastoji od pisanih te audio i video materijala koji će biti dostupni na mrežnoj platformi pokrenutoj u sklopu projekta. Tečaj je na engleskom jeziku i kao takav će biti predstavljen u svim europskim zemljama. Osim toga, odluka je projektnih partnera da se tečaj ne prevodi na nacionalne jezike projektnih partnera jer je poznavanje engleskog jezika temeljna vještina kako kulturnih i turističkih djelatnika, tako i studenata.


Rezultati projekta

Projektni Rezultat 2 (PR2) – Postavljanje platforme e-učenja za djelatnike u kulturi i studente

Vodeća organizacija: Institucija Cei.Mar

U-Mar platforma za učenje predstavlja korak naprijed u pružanju informacija o mogućnostima osposobljavanja za djelatnike u kulturi i turizmu u podvodnoj arheologiji. Unutar platforme, kulturni i turistički djelatnici imat će pristup ne samo tečaju već i drugim mogućnostima osposobljavanja u Europi povezanim sa podvodnom arheologijom te unapređenjem i promicanjem kulturne baštine. Platforma će zadovoljiti potrebe turista da imaju dostupne i jednostavne informacije o postojećim podvodnim arheološkim lokalitetima. Uz prezentaciju spomenutih podvodnih arheoloških lokaliteta, biti će predstavljeni i načini u kojima su te lokacije kombinirane s drugim turističkim ponudama u područjima gdje se ti lokaliteti i nalaze. Platforma će biti prevedena na nacionalni jezik svakog partnera kako bi bila lako dostupna i razumljiva svim potencijalnim korisnicima (turistima).


Rezultati projekta

Projektni Rezultat 3 (PR3) – Pokretanje interpretacijskih centara o podvodnoj arheologiji u partnerskim zemljama

Leading organisation: Feničanska ruta

Završni rezultat bit će stvaranje interpretacijskih centara u partnerskim zemljama, a uzduž Feničanske rute. Završni projektni rezultat odgovara potrebi za unapređenjem i promicanjem kulturne baštine te potrebi o obrazovanju turista i europskih građana općenito o podvodnoj kulturnoj baštini. Budući interpretacijski centri biti će inovativni način unapređenje podvodne kulturne baštine u svrhu njene edukacije i promocije europskim građanima. Projektni partneri će staviti na raspolaganje lokacije za realizaciju centara. Većina njih će se realizirati na javnim mjestima, što pomaže u okviru njihove održivosti kroz budućnost. Edukativni materijali u interpretacijskim centrima biti će na engleskom jeziku te će biti prevedeni na nacionalni jezik zemalja u kojima će centri biti uspostavljeni. Partneri će stvoriti načine učenja na temelju posebnih značajki područja u kojima će interpretativni centri biti uspostavljeni.

Rezultati projekta
Rezultati projekta
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt