• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
Naslovna

Partneri

Lead Partner

La Rotta dei Fenici (The Phoenicans Route) - Italy

rota feinici

Feničanska ruta je neprofitna udruga osnovana 2004. godine kao jamac Europske kulturne rute. Ona predstavlja put međukulturalnog dijaloga i prolazi kroz brojne zemlje Mediterana, Europe, Sjeverne Afrike i Bliskogistoka, jačajući tako povijesne veze nastale zahvaljujući drevnim civilizacijama. Feničanska ruta predstavlja međukulturni model koji ima za cilj promovirati mediteransku kulturu i jačati veze među mediteranskim zemljama koje dijele istu povijest. Feničana ruta promovira identitet integriranog i odgovornog kulturnog turizma u suradnji s javnim i privatnim organizacijama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Associação Comercial e Industrial do Funchal – Portugal (otok Madeira)

acif

ACIF-CCIM (Industrial and Commercial Association of Funchal - Chamber of Commerce and Industry of Madeira) je privatna i neprofitna multi-sektorska udruga osnovana 1836. godine koja predstavlja poslodavce i tvrtke koje djeluju na otoku Madeiri. ACIF-CCIM je odgovoran za razvoj niza aktivnosti, posebno širokog raspona poslovnih usluga, uključujući informiranje i potporu poduzećima; strukovno osposobljavanje; misije poduzeća; sajmove; konferencije; događaje; zastupanje i obranu interesa svojih članova; jačanje uloge poslovnih udruženja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sve aktivnosti ACIF-CCIM usmjerene su na pružanje usluga poduzećima u svrhu potpore njihovoj konkurentnosti i prevladavanju njihovih poteškoća.

ARGO - Italija

argo

ARGO je tvrtka specijalizirana za razvoj, provedbu i koordinaciju transnacionalnih, kulturnih i poslovnih razvojnih projekata. Misija je poduzeća promicati i stvarati inovacijske procese logičkim i intervencijskim pristupom, a posebno: A) blisko surađivati s privatnim i javnim institucijama kako bi se potaknula provedba rezultata, inovacija i istraživanja; B) promicanje kulture inovacija i suradnje kao strateške prednosti razvoja; C) podupiranje institucije u razvoju inovativnih projekata i rješenja za njihovo poslovanje; D) poboljšati konkurentnost lokalnih teritorija; E) aktivirati širok raspon potencijalnih dionika (privatnih, javnih, tehničkih i institucionalnih) za rad na zajedničkim inovacijskim projektima. Tvrtka djeluje u nekoliko sektora (kultura, socijalna inovacija, teritorijalni marketing, obrazovanje) i nudi širok raspon kompetencija koje pokrivaju tehničko i upravljačko područje.

Sopraintendenza del Mare della Regione Sicilia - Italija

soprintendenza

Sopraintendenza del Mare je ured koji djeluje u odjelu Savjetovanja za kulturnu baštinu, okoliš i sicilijanski identitet unutar autonomne regije Sicilije. Ona služi kao organ zaštite podvodnih arheoloških resursa regije Sicilije, što im je povjereno zakonom i propisima. Sopraintendenza del Mare šiti, upravlja i unapređuje kultura mora na Siciliji sa zadaćama istraživanja, cenzusa, zaštite, nadzora, unapređenja i korištenja podvodne arheološke, povijesne, prirodoslovne i demo-etno-antropološke batine sicilijanskog mora i njenih manjih otoka.

Institucija CEI·MAR - Španjolska

cei mar

CEI·MAR čine andaluzijska priobalna sveučilišta koja definiraju morsko pročelje regije kao što su Almeria, Cadiz, Granada, Huelva i Malaga. Sva sveučilišta imaju široku akademsku ponudu i istraživačku pozadinu u području proučavanja mora. Znanstveno i tehničko udruženje čine sedam javnih ustanova koje su povezane s istraživanjem i razvojem tehnologije, kao što je španjolsko nacionalno istraživačko vijeće. Misija CEI·MAR-a je stvaranje akademskog, znanstvenog, kulturnog, istraživačkog, poduzetničkog i inovativnog kvalitetnog okruženja. Njena glavna zadaća je promicanje osposobljavanja i istraživanja u područjima specijalizacije vezanim uz morsko područje. Na taj način, CEI·MAR teži razviti rješenja za društvene izazove, time povećavajući njenu korisnost i povezujući se sa socijalnim i ekološkim odgovornostima.

Pafos Regional Board of Tourism - Cipar

cipar

Regionalna turistička zajednica Pafos – PRBT je službena turistička organizacija i lokalna vlast s ciljem daljnjeg razvoja ponude turističkog iskustva, kao i promicanja regije na domaćem i međunarodnom planu. Glavna vizija zajednice je nastojati da Cipar postane još kvalitetnija destinacija u kojoj posjetitelji mogu sudjelovati i uživati u širokom spektru doživljaja. Vođeni ovom vizijom, Regionalna turistička zajednica Pafos-a je usredotočena na promicanje istraživačkih inicijativa i projekata kroz produktivnu suradnju s drugim regionalnim privatnim i javnim udrugama, time doprinoseći održivom razvoju turizma i poštujući prirodni okoliš i kulturnu baštinu.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo erasmus +
Projekt obnove bivše crkve i samostana sv. Nikole te izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt